Vend Vakant
Monitoring, evaluation, communication, and advocacy officer Albania National Office
Afati i aplikimit: 24 Tetor 2023
Kontakt: shkollat.per.shendetin@savethechildren.org

Vend Vakant
Projekti “Shkollat për Shëndetin” fton aplikantë të interesuar pozicionin e oficerit të Monitorimit, Vlerësimit, Komunikimit dhe Advokacisë.
Afati i aplikimit: 27 Prill 2022 ora 16:00
Kontakt: shkollat.per.shendetin@savethechildren.org

Vend Vakant
“Shkollat për Shëndetin” project is inviting applications on Education Expert
Afati i aplikimit: 14 Dhjetor 2021 at 16:00 Local Time
Kontakt: info.albania@savethechildren.org