STAFI I PROJEKTIT

Genc Burazeri
MENAXHER I PROJEKTIT
Sonela Xinxo
Eksperte e Shëndetit
Kliton Muça
Ekspert I Edukimit
Eni Tresa
OFICERE E MONITORIMIT, VLERËSIMIT,
KOMUNIKIMIT DHE ADVOKACISË
Albano Alia
OFICER MBËSHTETËS I PROJEKTIT
Ermira Dulaj
Support Services Manager
Eranda Xhepa
Finance Manager
Klaudjo Ferati
Procurement Officer
Era Londo
Office Assistant

© 2021 Shkollat Për Shëndetin. All Rights Reserved.

Na Ndiqni